Historik

Frimisseminariet arrangerades första gången 1995 och har sedan dess arrangerats varje år med undantag av 1998, 2002 och 2017. Seminariet har hela tiden behållit sin yttre form av ett heldagsseminarium med föredrag mellan ca kl 10 och 16 och informellt mingel före och efter dessa klockslag. Seminariet tar upp aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar och syftar till att vara ett forum där akademiska forskare och företrädare för de privata och offentliga undersökningssektorerna kan träffas och diskutera gemensamma undersökningsproblem. Fram till 2005 arrangerades seminariet av Matematiska institutionen vid Linköpings universitet inom den så kallade tredje uppgiften, dvs universitetens kontakter med samhället. Vid seminariet kunde man sprida information om institutionens forskningsresultat men också identifiera relevanta forskningsidéer inom undersökningsmetodiken. År 2005 avslutades universitetets engagemang och seminariet har sedan dess arrangerats av en referensgrupp i informellt samarbete med ett antal föreningar.

Planeringen och det praktiska genomförandet av seminariet har under alla år genomförts av Gösta Forsman, docent vid Matematiska institutionen i Linköping och adjungerad professor där fram till 2005, därefter verksam vid Vägverket och sedan 2012 vid Statisticon AB, tillsammans med en referensgrupp bestående av Arne Modig, tidigare Demoskop, Novus och Greatness, numera Calmando, och Toivo Sjörén, Sifo. På senare år har referensgrupen utökats med David Ahlin och  Nicklas Källebring, Ipsos och Peter Santesson, Demoskop.

Ett antal organisationer stöder arrangemanget, främst med marknadsföring. Dessa är Föreningen Sveriges Marknadsundersökare (SÖK, som sedan 2005 också står för fakturering och viss annan administration), ESOMAR Sverige,  Surveyföreningen, Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF)  och Sveriges Marknadsundersökningsköpares Förening (SMUF).