Frimis 2018 - anmälan

 Anmälan till Frimisseminariet skickas till gosta.forsman@gmail.com. Ange namn, företag, fakturaadress, telefonnummer samt eventuellt medlemskap i någon av de arrangerande föreningarna. OBS! En bekräftelse skickas alltid ut inom några dagar. Kontakta annars undertecknad Gösta Forsman på nytt (det händer att e-brev inte kommer fram). 

Anmälningsavgiften faktureras från SÖK. Avgiften, inkluderande lunch, kaffe och förfriskningar, är 3500 kr exklusive moms. För medlemmar i SÖK, ESOMAR, Surveyföreningen och SMUF är anmälningsavgiften 3300 kr exklusive moms. Aktiva doktorander (heltid) kan kontakta Gösta Forsman för ytterligare rabatterad anmälningsavgift. 

Frimurarehotellet ligger på bekvämt gångavstånd, ca 200 meter, från centralstationen i Linköping. Programmet är anpassat till Stockholms- och Malmötågens ankomsttider till Linköping C omkring kl 10.00 och avgångar omkring kl 16.00. Vi rekommenderar dock alla att resa med större tidsmarginaler och utnyttja förmiddagsfikat och eftermiddagens förfriskningar!

För ytterligare upplysningar om seminariet, kontakta Gösta Forsman, tel. 0721-556811, e-post: gosta.forsman@gmail.com.