Frimis 2018 - anmälan

Vi föreslår alla intresserade att boka in onsdagen den 28 november för Frimisseminariet. Anmälan skickas till gosta.forsman@gmail.com. Ange namn, företag, fakturaadress, telefonnummer samt eventuellt medlemskap i någon av de arrangerande föreningarna. OBS! En bekräftelse skickas alltid ut inom några dagar. Kontakta annars undertecknad Gösta Forsman på nytt (det händer att e-brev inte kommer fram). 

Anmälningsavgiften faktureras från SÖK. Avgiften, inkluderande lunch, kaffe och förfriskningar, är 3500 kr exklusive moms. För medlemmar i SÖK, ESOMAR, Surveyföreningen och SMUF är anmälningsavgiften 3300 kr exklusive moms. Aktiva doktorander (heltid) kan kontakta Gösta Forsman för ytterligare rabatterad anmälningsavgift. För anmälan som kommer in senast den 28 september inför vi även en boka-tidigt-rabatt på 300 kr på ovanstående priser.

Frimurarehotellet ligger på bekvämt gångavstånd, ca 200 meter, från centralstationen i Linköping. Programmet är anpassat till Stockholms- och Malmötågens ankomsttider till Linköping C omkring kl 10.00 och avgångar omkring kl 16.00. Vi rekommenderar dock alla att resa med större tidsmarginaler och utnyttja förmiddagsfikat och eftermiddagens förfriskningar!

För ytterligare upplysningar om seminariet, kontakta Gösta Forsman, tel. 0721-556811, e-post: gosta.forsman@gmail.com.

VÄLKOMNA!    
Gösta Forsman