Välkommen till Frimisseminariets hemsida

Frimisseminariet behandlar statistiska metodfrågor, speciellt med anknytning till marknads- och opinionsundersökningar. Seminariet arrangeras normalt årligen, vanligen i oktober eller början av november, på Frimurarehotellet i Linköping. På den här hemsidan finner du lite historik.

2019 års seminarium är inställt.